logo.

 

DOM

NOVINKY

NAI PSI

PLNOVAN VRHY DTI AMPIONI A VELC VTZOV KONTAKT VZPOMNME  
     
MADYHO DTI AMPIONI A VELC VTZOV

 

 
Nkter Madyho dti zaaly s velkm spchem brzdit vstavn pole a tak jsme se rozhodli ampinm a velkm vtzm vnovat tuhle strnku.
 

pohar

 
 
 

Triumphant Ruby U rde Wisy

Madeinitaly della Torre d'Ovarda x RUBI u rde Wisy

 
 

triumphant_ruby

JrCh Slovakia

Champion Srbije

Champion of Romania

 
 

Sciurus VallisYamato

Madeinitaly della Torre d'Ovarda x Mkusvlgyi Quiet

 
 

sciurus_vallis_yamato

Junior Champion

of Hungaria

 
 

Per Basco U rde Wisy

Madeinitaly della Torre d'Ovarda x RUBI u rde Wisy

 
 

per_basco

Champion of Poland

 
 

Paris Paris U rde Wisy

Madeinitaly della Torre d'Ovarda x RUBI u rde Wisy

 
 

paris paris

Champion of Poland

 
 

Peonia Blush Queen U rde Wisy

Madeinitaly della Torre d'Ovarda x RUBI u rde Wisy

 
 

peonia_blush_queen

Junior Champion

 of San Marino

 
 

Kasino Royal vom Haus Agnelli

Madeinitaly della Torre d'Ovarda x Imani von Murau

 
 

kasino_royal_vom_haus_agnelli

Austrian Champion

Deutschland

Champion VDH

 
 

Pamira Forever U rde Wisy

Madeinitaly della Torre d'Ovarda x RUBI u rde Wisy

 
 

pamira_forever

Champion of Poland

 
 

Tulipnos Berni Omer

Madeinitaly della Torre d'Ovarda  x Dyourbahler Klab Prekrasnaya Tulipnos

 
 

tulipanos_berni_omer

JrCH of Hungaria

JrCH of Romania

JrCH of Srbije

Champion Srbije

Champion of Romania

 
 

 Vivien Queen Elza

Madeinitaly della Torre d'Ovarda x Chelsea Queen Elsa

 
 

vivien_queen_elza

II. platz

World Dog Show

Milano 2015

 
 

 Vivien Queen Elza

Madeinitaly della Torre d'Ovarda x Chelsea Queen Elsa

 
 

vivien_queen_elza.

 Winner Junior class

(40 female)

Club Dog Show CZ

 
 

 Hale Berry U rde Wisy

Madeinitaly della Torre d'Ovarda x Joko Ono u rde Wisy

 
 

hale_berry

Champion of Poland

 
 

 Budy Soulbern

Madeinitaly della Torre d'Ovarda x FIBILLE od Zlatho Roxe

 
 

budy_soulbern

INTERCHAMPION

JrCH, CH of Poland

Champion of Lithuana

Champion of Romania

Champion of Hungaria

 
 

Bambi Soulbern

Madeinitaly della Torre d'Ovarda x FIBILLE od Zlatho Roxe

 
 

bambi_soulbern

JrCH of Poland

Champion of Poland

 
 

Fantastic Lady U rde Wisy

Madeinitaly della Torre d'Ovarda x RUBI u rde Wisy

 
 

fantastic_lady

JrCH of Poland

Champion of Poland

Champion of Bulgaria

Champion Balkan

Champion of Montenegro

Champion of Georgia

Champion of Romania

GrCH of Romania

 
 

Fantastic Dreamer U rde Wisy

Madeinitaly della Torre d'Ovarda x RUBI u rde Wisy

 
 

fantastic_dreamer

 

JrCH of Poland

Champion of Poland

Champion of Bulgaria

Champion Balkan

Champion of Montenegro

Champion of Georgia

Champion of Romania

GrCH of Romania

 

 
 

 SILVER MKUSVLGYI

Madeinitaly della Torre d'Ovarda x Mkusvlgyi Quiet

 
 

silver_mokosvolgyi

JrCH of Russia

Champion of Russia

 
 

 SIERRA MKUSVLGYI

Madeinitaly della Torre d'Ovarda x Mkusvlgyi Quiet

 
 

sierra_mokosvolgyi

Junior Champion

of Hungaria

 
 

 CRAZY DAKOTA CARAALSA

Madeinitaly della Torre d'Ovarda x Infinity von Unkas'Traum

 
 

crazy_dakota_carallsa

Champion BiH

 
 

CARAMELA AMBER CARALLSA

Madeinitaly della Torre d'Ovarda x Infinity von Unkas'Traum

 

 
 

caramela_amber_carallsa

Champion of Australia

 
 

CALVIN KLEIN CARALLSA

Madeinitaly della Torre d'Ovarda x Infinity von Unkas'Traum
 

 
 

calvin_klein_carallsa

Junior Champion

of Israel